วันหยุดตามประเพณีของบริษัท

วันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2565

วัน วันที่
วันจันทร์ 3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565)
วันพุธ 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันพุธ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
วันพุธ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
วันศุกร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 24 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)
วันจันทร์ 6 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 12 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)

วันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2564

วัน วันที่
วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันอังคาร 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)
วันอังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)
วันพุธ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ 24 กันยายน วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
วันพุธ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ 22 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564)
วันจันทร์ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
วันศุกร์ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี