Company Activity

16 August 2017คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ< Back

“ คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย (ปภ.) ณ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร เมื่อเร็วๆ นี้”