ธุรกิจเหล็ก

ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) และใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF)

ข้อมูลหลักทรัพย์

SET : CHOW

ราคาล่าสุด

เปลี่ยนแปลง (%)

เมื่อวาน เปิด สูงสุด ต่ำสุด จำนวน (หุ้น)