Company Activity

18 May 2016พิธีลงนามสนับสนุนทางการเงินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น< Back

“นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ( 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW นางสาว คู เมน ไว (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายหลังการลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 1,307 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเชาว์ สตีล อินดัสทรี้ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในญี่ปุ่น จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 8.74 MW ที่ จ.ฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้”