Company Activity

09 September 2015รับรางวัล CSR DIW Award 2015 < Back

วันที่ 9 กันยายน 2558 คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ในโครงการ CSR-DIW Award (Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม แลผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล