ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1007-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 033 0901-08
โทรสาร: 02 033 0909
อีเมล์: info@chowsteel.com

ติดต่อโรงงาน

518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 037-455-641-3
โทรสาร: 037-455-644
แผนที่