ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก

กระบวนการผลิต

 1. ขนส่งวัตถุดิบ
 2. เตาหลอม
 3. เตาพักน้ำเหล็ก
 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเหล็ก
 5. เตา LF
 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเหล็ก
 7. เครื่องหล่อเหล็ก
 8. หน่วยตัดเหล็ก / เครื่องดัดเหล็ก
 9. ผลิตภัณฑ์
 10. ขนย้ายเพื่อส่งให้ลุกค้า
 11. ระบบดักฝุ่น

เหล็กทรงยาว

 • SR24/3SP

  Size: 100x100, 120x120, 150x150
  Length: 6 and 12 meters

 • SD30/5SP

  Size: 100x100, 120x120, 150x150
  Length: 6 and 12 meters

 • SD40

  Size: 100x100, 120x120, 150x150
  Length: 6 and 12 meters

 • Make to order

  Each billet is marked with a corresponding heat number, date of production and billet number for easy tracking.

RoundSteel Billets (Specification)

Grade Size (mm.) Length (Meters)
SR24/3SP 100 x 100
120 x 120
150 x 150
6 and 12 meters
6 and 12 meters
6 and 12 meters
SD30/5SP 100 x 100
120 x 120
150 x 150
6 and 12 meters
6 and 12 meters
6 and 12 meters
SD40 100 x 100
120 x 120
150 x 150
6 and 12 meters
6 and 12 meters
6 and 12 meters

มาตรฐานส่วนประกอบทางเคมี

STEEL GRADE %C %Si %Mn %P %S %Cr %Al %Cu %CE REMARK
SS400 0.14-0.23 0.30 Max 0.40-0.70 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.50 0.35 Max  
3SP 0.17-0.25 0.30 Max 0.40-0.60 ≤ 0.045 ≤ 0.045 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.50 0.35 Max  
SR24 0.20-0.28 0.15-0.30 0.40-0.80 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.50 0.42 Max  
SD30 0.25-0.30 0.15-0.30 0.40-0.80 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.50 0.50 Max  
SD40 0.30-0.37 0.15-0.40 0.40-0.90 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.50 0.55 Max  
5SP 0.28-0.37 0.35 Max 0.40-0.90 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.50 0.55 Max