การรับรองคุณภาพ

กระทรวงเเรงงาน

Download

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว

ดาวน์โหลด

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว

ดาวน์โหลด

CSR-DIW for Beginner Award

ดาวน์โหลด

BUREAU VERITAS
ISO 9001:2008

ดาวน์โหลด

BUREAU VERITAS
ISO 9001:2015

ดาวน์โหลด

Investment in People Award

ดาวน์โหลด

ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - เหล็กเส้นกลม (RB6 RB8 RB9 RB10)

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กแท่งทรงยาว รุ่น SD30

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กแท่งทรงยาว รุ่น SD40

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กแท่งทรงยาว รุ่น 5SP

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กเส้นกลม รุ่น SR24

ดาวน์โหลด