การรับรองคุณภาพ

กระทรวงเเรงงาน

Download

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว

ดาวน์โหลด

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว

ดาวน์โหลด

CSR-DIW for Beginner Award

ดาวน์โหลด

BUREAU VERITAS
ISO 9001:2008

ดาวน์โหลด

BUREAU VERITAS
ISO 9001:2015

ดาวน์โหลด

Investment in People Award

ดาวน์โหลด

ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - เหล็กเส้นกลม (RB6 RB8 RB9 RB10)

ดาวน์โหลด

ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - เหล็กข้ออ้อย

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กแท่งทรงยาว รุ่น SD30

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กแท่งทรงยาว รุ่น SD40

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กแท่งทรงยาว รุ่น 5SP

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กเส้นกลม รุ่น SR24

ดาวน์โหลด

ใบรับรอง MiT
เหล็กข้ออ้อย รุ่น SD40

Download