ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก

กระบวนการผลิต

 1. ขนส่งวัตถุดิบ
 2. เตาหลอม
 3. เตาพักน้ำเหล็ก
 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเหล็ก
 5. เตา LF
 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเหล็ก
 7. เครื่องหล่อเหล็ก
 8. หน่วยตัดเหล็ก / เครื่องดัดเหล็ก
 9. ผลิตภัณฑ์
 10. ขนย้ายเพื่อส่งให้ลุกค้า
 11. ระบบดักฝุ่น

เหล็กทรงยาว

 • SR24/3SP

  Size: 100x100, 120x120, 150x150
  Length: 6 and 12 meters

 • SD30/5SP

  Size: 100x100, 120x120, 150x150
  Length: 6 and 12 meters

 • SD40

  Size: 100x100, 120x120, 150x150
  Length: 6 and 12 meters

 • Make to order

  Each billet is marked with a corresponding heat number, date of production and billet number for easy tracking.

RoundSteel Billets (Specification)

Grade Size (mm.) Length (Meters)
SR24/3SP 100 x 100
120 x 120
150 x 150
6 and 12 meters
6 and 12 meters
6 and 12 meters
SD30/5SP 100 x 100
120 x 120
150 x 150
6 and 12 meters
6 and 12 meters
6 and 12 meters
SD40 100 x 100
120 x 120
150 x 150
6 and 12 meters
6 and 12 meters
6 and 12 meters

Steel Billets (Chemical Composition)

Grade %Carbon %Silicon %Manganese %Phosphorus %Sulfur %Cr %Aluminum %CU %CE
SR24/3SP 0.28 0.15-0.22 0.40-0.65 0.050 0.050 0.50 0.02 0.30 0.33 MAX
SD30/5SP 0.30 0.15-0.30 0.45-0.80 0.050 0.050 0.50 0.02 0.30 0.40 MAX
SD40 0.25-0.30 0.25-0.40 0.70-0.90 0.50 0.50 0.50 0.02 0.30 0.45 MAX